Om oss

Ullis News rapporterar om aktuella ämnen som påverkar samhällets medborgare. Aktuella ämnen är bl a feminism, hederskultur, islamism, yttrandefrihet och politik som kommer beskrivas inte bara ur en vinkel utan flera. Ullis News har den lilla människan i centrum. Den som inte har en egen röst och aldrig uppmärksammas i traditionell media kommer att höras genom vår kanal. Vi kommer också intervjua olika slags makthavare.

Kronans Martell är en grupp som översätter filmer och texter från stora delar av den islamska världen, både bland islamister i mellanöstern men också i Sverige och övriga Europa. 

Samarbete mellan Ullis News och Kronas Martell 

Syftet med samarbetet är att synliggöra det som inte kommer fram i svensk media inom islamismen. Målsättningen är att publicera material som inte tidigare funnits på svenska. Detta för att ge kunskap och utbilda såväl aktiva politiker som hela svenska folket i komplexa frågor och aktuella ämnen. 

Back To Top